8 Tips bij schade na een aanrijding 26 augustus 2020

Schade aan je auto door een aanrijding is op zich al erg vervelend. Veel vervelender wordt het nog als de afhandeling van de schade onnodig vertraging oploopt. Dat kan als bijvoorbeeld een schadeformulier niet volledig is ingevuld of er veel onduidelijkheid is rondom een schade.

Wat moet je doen voor een snelle en correctie schadeafhandeling? En waar moet je overal aan denken? Wij leggen het graag aan je uit.

1. Breng jezelf in veiligheid

Je eigen veiligheid is belangrijk. Breng altijd eerst jezelf en andere betrokkenen in veiligheid. Zijn er gewonden? Biedt eerste zorg aan maar verplaats een gewonde niet. Zorg dat betrokken voertuigen zoveel mogelijk veilig staan en gebruik een gevarendriehoek om andere verkeersdeelnemers tijdig te waarschuwen.

2. Blijf rustig en beleefd naar elkaar

Bij een aanrijding kunnen de emoties soms hoog oplopen. Zeker wanneer je er zelfs niets aan kunt doen of er sprake is van lichamelijk letsel. Hoe lastig ook, blijf altijd rustig en beleefd naar elkaar en focus op een correcte afhandeling van de schade.

3. Waarschuw bij voorkeur de politie

Is er sprake van (ernstig) lichamelijk letsel? Bel dan sowieso altijd 112. Ook als je ruzie krijgt met de andere persoon is bellen met 112 de beste optie. Heb je het idee dat er sprake is van een ernstige verkeersovertreding zoals door rood rijden of met alcohol op rijden? Bel dan 0900 – 8844.

Is de ander doorgereden zonder zijn gegevens achter te laten of is er sprake van diefstal, vandalisme of inbraak? Doe dan altijd aangifte bij de politie. Dat kan eenvoudig online via politie.nl of via 0900 – 8844.

4. Verzamel bewijs in de vorm van getuigenverklaringen en foto’s

Getuigenverklaringen zijn altijd een waardevolle aanvulling op het schadeformulier. Noteer zoveel mogelijk namen en adressen van mogelijke getuigen. Ook inzittenden van 16 jaar of ouder mogen getuigen.

Maak foto’s van de situatie, niet alleen detailfoto’s maar ook overzichtsfoto’s die helpen om een beeld te schetsen van het ongeval. Let er wel op dat je jezelf of anderen niet onnodig in gevaar brengt bij het maken van de foto’s.

5. Erken geen aansprakelijkheid

Doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding en erken geen aansprakelijkheid. Beperk je tot de feiten. Ga ook niet in op voorstellen van de tegenpartij om de schade direct te regelen. Het is aan de verzekeraar om een beoordeling te doen.

6. Vul altijd een schadeformulier volledig in

Vul altijd samen met de tegenpartij een Europees schadeformulier in. Het formulier bestaat uit twee delen. Iedere betrokkene heeft een eigen deel. Onderteken allebei de voorzijde van dit formulier. De achterzijde vult iedereen voor zich in. Is er sprake van een kettingbotsing of aanrijding met meerdere betrokkenen? Vul dan samen met elke betrokkene een formulier in, ook als dat betekent dat je meerdere formulieren in moet vullen. Jouw verzekering ontvangt alleen jouw informatie en niet die van alle andere partijen, daarom is het juist van belang dat je zo volledig mogelijk bent.

7. Schakel de alarmdienst in

Moet jouw auto of die van de tegenpartij worden afgevoerd? Schakel dan de alarmdienst van jouw leasemaatschappij of verzekering in. Bij noodgevallen kun je het alarmnummer van de verzekering raadplegen. Dit staat vermeld op de groene kaart van jouw autoverzekering.

8. Meld de schade zo snel mogelijk

Meld de schade zo snel mogelijk bij jouw leasemaatschappij of verzekeraar. Bij de meeste partijen kun je tegenwoordig direct online schade melden.

Zorg dat je in elk geval de volgende gegevens doorgeeft:

  • Kenteken van de auto
  • Je naam, telefoonnummer en e-mailadres
  • Gegevens van de andere betrokkene(n)
  • Volledig ingevuld en ondertekend schadeformulier
  • Foto’s
  • Politierapport/aangifte van politie
HomeNieuws8 Tips bij schade na een aanrijding